Over 70% of Our Employees Have Traveled to Vietnam to Work This Winter

 TalentOver 70% of Our Employees Have Traveled to Vietnam to Work This Winter By IWA 21.03.2019 IWA currently employs over 60 software development professionals. Out of these employees a whopping 70% traveled to our winter office in Vietnam. We’ve had tremendous amounts of snow and ice this winter in Helsinki. Vietnam is a perfect winter getaway to some of our talents to get to a more warmer and pleasant climate for a few weeks or even a month. One of these talents is Waleed who has ended up via many challenging circumstances to Helsinki as a web developer. Waleed is originally an IT entrepreneur from Mosul in Iraq from where he came to Helsinki as a refugee a few years ago. Nowadays Waleed is a front-end developer here at IWA and he manages UX development for our client projects. “I was …

IWA Ambassadors Are Coming!

 BusinessIWA Ambassadors Are Coming! By Kai 11.03.2019 Last year was packed with milestones for IWA. Among them was the launch of our fourth office in Ho Chi Minh City, Vietnam. Having a global IWA community working together around the world brings many benefits to project work but it also has some challenges. Communication is one of the greatest challenges in software projects regardless of geographical distribution or cultural norms varying from one location to another. Building connections with colleagues and having strong interpersonal relationships within a team improves communication significantly. While building strong connections among colleagues via digital communication alone is possible, face to face coworking better facilitates strong working relationships and unity among teams. IWA is launching an Ambassador program to support members of our international team in spending more time working face to face, in IWA locations around the …

Financial Timesin mukaan IWA on nopeimmin kasvaneita yrityksiä Euroopassa

 BusinessFinancial Timesin mukaan IWA on nopeimmin kasvaneita yrityksiä Euroopassa By IWA 04.03.2019 Saimme juuri merkittävän tunnustuksen Financial Timesilta! Financial Times julkaisi kolmannen vuosittaisen FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2019 -listauksensa. Financial Times ja Statista ovat huomanneet mahtavan kasvumme vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana. IWA on nyt Financial Timesin mukaan Euroopan nopeimmin kasvaneiden yritysten joukossa. Tiedämme toki, että olemme kasvaneet merkittävästi viime vuosina mitataanpa sitä työntekijämäärällä tai liikevaihdon kasvulla. Olimme silti positiivisesti yllättyneitä ja ylpeitä saadessamme kuulla kasvumme olevan merkittävää myös koko Euroopan tasolla. Lue lisää FT 1000 -listauksesta täältä.

We’re Among The Fastest Growing Companies in Europe According to Financial Times

 BusinessWe’re Among The Fastest Growing Companies in Europe According to Financial Times By IWA 04.03.2019 We were just awarded a great recognition by Financial Times! Financial Times released their third annual FT 1000 list of the fastest growing European companies in 2019. The listed companies achieved the highest compound annual growth rate in revenue between 2014-2017. Financial Times recognized our great financial growth and IWA is now among the fastest growing companies in Europe. We knew we’ve achieved accelerated growth in the past years regardless whether it be financial or employee count. We were still surprised and honored to notice our growth is also substantial on a European level. Read more about the FT 1000 listing here.

Hello Vietnam!

 Business / TalentHello Vietnam!By Kai 03.01.2019 Xin chào (hello)! Since last year, we have been working hard at IWA to open a new office in Ho Chi Minh City, Vietnam. The initial setup was completed in September when we received our ERC (Enterprise Registration Certificate). While I am writing this blog post we are six person strong and growing. IWA is a born global company and most of our projects are born global too. This enables us to setup operations where best talent is available, in this case it’s Vietnam. In our work we always have project management close to the client but multinational project teams are often spread around several locations, depending on the skills and expertise required. Operating globally is an integral part of IWA’s DNA. Our home base Helsinki, Finland is one of the hottest tech hubs …

How To Leverage AI in the Property and Construction Industries

 BusinessHow To Leverage AI in the Property and Construction Industries By Rami 22.01.2019 Alongside drones, augmented reality and blockchain, artificial intelligence (AI) is one of the hottest emerging tech trends in Proptech, a term that describes the digitalization of real-estate and construction industries. In the media, we often hear sensational stories of an evil AI taking over humanity, but we often miss the more immediate benefits AI can bring to the table. In the last 50 years, the construction industry has shown the worst growth in productivity when compared to other major industries. By taking a smart and practical approach to AI, the real-estate and construction industries could make a big step forward in becoming more efficient. As Katriina Valli from AI4value says, AI today refers to natural language processing (NLP), optical character recognition (OCR), computer vision, machine learning and chatbots. …

Saavutettavuusdirektiivi mobiili- ja verkkopalveluille

 DesignSaavutettavuusdirektiivi mobiili- ja verkkopalveluille By IWA 18.09.2018 EU:n saavutettavuusdirektiivi edellyttää 23.9.2018 alkaen EU-mailta, että niissä kehitetyt mobiili- ja verkkosovellukset noudattavat saavutettavuudelle asetetut standardit. Tämä muutos tarkoittaa, että kaikki julkisen puolen digitaaliset palvelut tulee olla suunniteltu ja rakennettu helppokäyttöisiksi kaikille kansalaisille mukaan lukien vajaakuntoiset, vanhukset ja heikon kielitaidon omaavat maahanmuuttajat. Me IWA:lla lähestymme tätä muutosta DNA:hamme rakennetun ihmiskeskeisen suunnittelun lähtökohdista. Tähtäämme aina parhaaseen mahdolliseen helppokäyttöisyyteen kehittämissämme digitaalisissa palveluissa. “Design for All” -aloite tarjoaa erinomaisen alustan varmistaaksemme, että otamme saavutettavuuden parhaalla mahdollisella tavalla huomioon digitaalisia palveluita kehittäessämme. Klikkaa tästä erinomaiseen esittelyyn Design for All -aloitteesta. Suomen Valtiovarainministeriö on myös luonut erittäin hyvän infopaketin siitä, miten uusi laki vaikuttaa julkisen sektorin toimijoihin ja IWA:n kaltaisiin niitä palveleviin palveluyrityksiin. Saavutettavuusdirektiivin vaikutuspiirissä oleviin organisaatioihin kuuluvat esimerkiksi: Ministeriöt, kunnat ja hallituksen elimet Koulut ja korkeakoulut Julkisten organisaatioiden operatiivisen lain turvin toimivat yhdistykset Yksityiset organisaatiot, jotka toimivat siviililain …

Accessibility Directive for Mobile Apps and Web Services

 DesignAccessibility Directive for Mobile Apps and Web Services By IWA 18.09.2018 On the 23rd of September 2018 onwards, EU directive on the Accessibility of Websites and Mobile Applications will by law require EU member states to make sure their websites and mobile apps meet common accessibility standards. This change means that all public sector digital services will need to be designed and built in a way that makes them as easy to use as possible for all citizens, including the disabled, the elderly and recent immigrants with limited local language skills. At IWA we will approach this change with our DNA-ingrained human-centric design approach, which always aims for maximum ease-of-use of the digital services we build. The Design for All initiative provides an excellent framework for making sure that we will take accessibility sufficiently into account in digital service development. Click …

Rakennus- ja kiinteistöalan uudistamiseen vauhtia lohkoketjuteknologialla

 BusinessRakennus- ja kiinteistöalan uudistamiseen vauhtia lohkoketjuteknologialla By Rami 18.06.2018 Rakennusalan arvo on maailmanlaajuisesti 10 miljardia dollaria ja sen osuus on noin 13 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Tuoreet raportit kuitenkin osoittavat, että se kärsii merkittävistä teollisuuden aloista kaikkein pienimmästä tuottavuuden kasvusta vuosiin. Miten on mahdollista, että koko toimiala ei ole kyennyt hyödyntämään viime vuosien teknologisia hyötyjä eikä ole kyennyt lisäämään tuottavuuttaan? Mahdollisia selityksiä ovat voimakas pirstaloituminen (pienien yritysten suuri määrä ja suurien yritysten pieni määrä), pienet voittomarginaalit, erittäin syklinen toiminta ja riippuvuus jatkuvasta rahoituksen, sääntelyn ja logistiikan koordinoinnista. Tämän lisäksi rakennusteollisuudelta puuttuu usein kansallisia ja kansainvälisiä standardoituja rakennuskoodeja. Nämä olosuhteet heikentävät voimakkaasti investointeja uusiin laitteisiin ja kehittyviin teknologioihin. Mitä on tehtävissä? Vastaus saattaa olla lohkoketjuteknologista. Lohkoketjuteknologia (blockchain) on hajautettu ja luonteeltaan täysin luvattomalta pääsyltä suojattu järjestelmä, joka tallentaa tietoja paloina, joita kutsutaan lohkoiksi. Nämä lohkot ketjutetaan yhteen käyttämällä aikaleimoja ja sisäisiä viittauksia aiempiin …

Rebuilding the Construction and Real Estate Industries with Blockchain

 BusinessRebuilding the Construction and Real Estate Industries with Blockchain By Rami 18.06.2018 The construction industry is a 10 trillion-dollar industry globally and accounts for ~13% of the world’s GDP. However, recent reports show that it suffers from the smallest growth in productivity of any other major industry in years. How is it possible that an entire industry fails to capitalize on the technological benefits of recent years and hasn’t been able to increase its productivity? Possible explanations are the strong fragmentation (high number of small companies, rather than a low number of large companies), narrow profit margins, highly cyclical operation and dependence on a continuous financial, regulatory, and logistical coordination. On top of this, the construction industry often lacks national and international standardized building codes. These circumstances heavily discourage investments in new equipment and emerging technologies. What can be done? The …