Rakennus- ja kiinteistöalan uudistamiseen vauhtia lohkoketjuteknologialla

 

Business

Rakennus- ja kiinteistöalan uudistamiseen vauhtia lohkoketjuteknologialla

 

By Rami
18.06.2018

Rakennusalan arvo on maailmanlaajuisesti 10 miljardia dollaria ja sen osuus on noin 13 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Tuoreet raportit kuitenkin osoittavat, että se kärsii merkittävistä teollisuuden aloista kaikkein pienimmästä tuottavuuden kasvusta vuosiin.

Miten on mahdollista, että koko toimiala ei ole kyennyt hyödyntämään viime vuosien teknologisia hyötyjä eikä ole kyennyt lisäämään tuottavuuttaan?

Mahdollisia selityksiä ovat voimakas pirstaloituminen (pienien yritysten suuri määrä ja suurien yritysten pieni määrä), pienet voittomarginaalit, erittäin syklinen toiminta ja riippuvuus jatkuvasta rahoituksen, sääntelyn ja logistiikan koordinoinnista. Tämän lisäksi rakennusteollisuudelta puuttuu usein kansallisia ja kansainvälisiä standardoituja rakennuskoodeja.

Nämä olosuhteet heikentävät voimakkaasti investointeja uusiin laitteisiin ja kehittyviin teknologioihin.

Mitä on tehtävissä? Vastaus saattaa olla lohkoketjuteknologista.

Lohkoketjuteknologia (blockchain) on hajautettu ja luonteeltaan täysin luvattomalta pääsyltä suojattu järjestelmä, joka tallentaa tietoja paloina, joita kutsutaan lohkoiksi. Nämä lohkot ketjutetaan yhteen käyttämällä aikaleimoja ja sisäisiä viittauksia aiempiin lohkoihin.

Tämä järjestelmä sallii hajautetun solmukohtien verkoston, jolla voidaan luotettavasti luoda ja tallentaa tietoa yhteisymmärryksessä. Tämä eliminoi tarpeen luotettavaan ja keskitettyyn hallintaan tai muihin verkon solmukohtiin.

Lohkoketjuteknologian luontaiset edut eli läpinäkyvyys ja yhteisesti todennettu tiedontallennuksen arkkitehtuuri herättävät monia kiinnostavia mahdollisuuksia eri käyttötarkoituksiin rakennus- ja kiinteistöalalla.

Lohkoketjuteknologia voi toimia runkorakenteena kaikille rakennusprojektin osapuolille, sääntelystä ja rahoitustoiminnasta logistiikkaan ja toimitusketjun seurantaan. Se voi tallentaa ja tarjota pääsyn digitaalisesti allekirjoitettuihin lupiin, hakemuksiin ja sopimuksiin. Se voi vahvistaa toimitustodistukset, materiaalin alkuperän, laadun ja määrät sekä vastaanottajan identiteetin. Tämä lisää avoimuutta ja auttaa minimoimaan aineellisia menetyksiä ja väärinkäytöksiä.

Lohkoketjuteknologia voi jopa tehdä kaupallisten kiinteistöhankkeiden rahoituksen ja niihin investoimisen helpoksi ja suoraviivaiseksi. Yritykset voivat esimerkiksi tarjota kryptovaluuttaa kaupallisten hankkeiden rahoittamiseen ja maksaa osinkoja sijoittajille arvioidakseen hankkeen kysynnän markkinoilla.

Asuntosektorilla omistusasiakirjat voidaan tallentaa ja siirtää turvallisesti lohkoketjuun. Se auttaa vähentämään korruptiota ja väärinkäytöksiä. Itse asiassa jokainen paperityötä ja allekirjoitettuja asiakirjoja vaativa prosessi voidaan merkittävästi virtaviivaistaa käyttämällä lohkoketjuteknologiaa.

Lyhyesti sanottuna pitkällä aikavälillä lohkoketjuteknologialla voidaan tehdä monia rakennus- tai kiinteistöhankkeita nopeammin, halvemmin, turvallisemmin ja läpinäkyvämmin kuin koskaan ennen.

Näin lohkoketjuteknologia on yksi rakennus- ja kiinteistöalojen parhaista mahdollisuuksista päästää irti tehottomasta menneisyydestä ja siirtyä kohti tehokkaampaa ja menestyvää tulevaisuutta.

Lohkoketjuteknologian laajempiin vaikutuksiin rakennusteollisuudessa voi mennä vielä vuosia ellei vuosikymmeniä, mutta nyt on täydellinen aika aloittaa ensimmäiset askeleet oikeaan suuntaan.

Lohkoketjuteknologian ensimmäiset onnistuneet toteutukset rakennusalalla tapahtuvat todennäköisesti yksityisissä verkoissa alan keskeisillä toimijoilla, koska pienten yksiköiden välinen koordinointi on helpompaa kuin koko toimialan kattavissa sovelluksissa.

IWA on ollut viime aikoina mukana tekemässä lohkoketjuteknologiaan perustuvia mielenkiintoisia prototyyppejä. Niistä olemme oppineet, että lohkoketjuteknologia voisi nopeuttaa suuria muutoksia Aasian ja Lähi-idän kiinteistömarkkinoilla tarjoamansa osapuolten välisen luottamuksen ansiosta.