Saavutettavuusdirektiivi mobiili- ja verkkopalveluille

 

Design

Saavutettavuusdirektiivi mobiili- ja verkkopalveluille

 

By IWA
18.09.2018

EU:n saavutettavuusdirektiivi edellyttää 23.9.2018 alkaen EU-mailta, että niissä kehitetyt mobiili- ja verkkosovellukset noudattavat saavutettavuudelle asetetut standardit.

Tämä muutos tarkoittaa, että kaikki julkisen puolen digitaaliset palvelut tulee olla suunniteltu ja rakennettu helppokäyttöisiksi kaikille kansalaisille mukaan lukien vajaakuntoiset, vanhukset ja heikon kielitaidon omaavat maahanmuuttajat.

Me IWA:lla lähestymme tätä muutosta DNA:hamme rakennetun ihmiskeskeisen suunnittelun lähtökohdista. Tähtäämme aina parhaaseen mahdolliseen helppokäyttöisyyteen kehittämissämme digitaalisissa palveluissa. “Design for All” -aloite tarjoaa erinomaisen alustan varmistaaksemme, että otamme saavutettavuuden parhaalla mahdollisella tavalla huomioon digitaalisia palveluita kehittäessämme. Klikkaa tästä erinomaiseen esittelyyn Design for All -aloitteesta.

Suomen Valtiovarainministeriö on myös luonut erittäin hyvän infopaketin siitä, miten uusi laki vaikuttaa julkisen sektorin toimijoihin ja IWA:n kaltaisiin niitä palveleviin palveluyrityksiin.

Saavutettavuusdirektiivin vaikutuspiirissä oleviin organisaatioihin kuuluvat esimerkiksi:

  • Ministeriöt, kunnat ja hallituksen elimet
  • Koulut ja korkeakoulut
  • Julkisten organisaatioiden operatiivisen lain turvin toimivat yhdistykset
  • Yksityiset organisaatiot, jotka toimivat siviililain alaisuudessa, kuten KELA
  • Yksityisen sektorin yritykset, jotka pyörittävät lakisääteisiä palveluita, kuten eläkevakuutusyhtiöt

SEURAAMUKSET

Kansalaiset voivat antaa palautetta saavutettavuusdirektiivin sovellutuksista seuraavalla tavalla:

Saavutettavuuspalaute

Kuka tahansa voi antaa palautetta julkisen sektorin mobiili- tai verkkopalvelujen saavutettavuuteen liittyvistä puutteista tai ongelmista palveluntarjoajalle.

Saavutettavuusselvityspyyntö

Jos edellä mainittu käyttäjä ei saa tyydyttävää vastausta palveluntarjoajalta kahden viikon sisällä, hän voi laittaa selvityspyynnön valvoville viranomaisille.

Saavutettavuusreklamaatio

Kuka tahansa voi laittaa reklamaation palveluissa ilmenevistä puutteista tai ongelmista valvoville viranomaisille.

Oletuksena kaikkien julkisen sektorin palveluiden tulee olla saavutettavia. Joissain yksittäisissä tapauksissa on mahdollista noudattaa alennettuja saavutettavuuden standardeja, jos palvelun käyttö on hyvin vähäistä tai satunnaista tai jos palveluntarjoajalla on liian pienet resurssit käytettävissään.

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Ohessa muutamia käytännön toimintoja ja vinkkejä, jotka helpottavat uuden saavutettavuusdirektiivin noudattamista.

Tekstitykset audiovisuaaliselle sisällölle

Esimerkkinä suomenkielisen videosisällön tulisi olla vähintään tekstitettynä ruotsiksi, mutta jos on odotettavissa, että käyttäjien joukossa on englannin kielen puhujia, niin video olisi hyvä tekstittää myös englanniksi.

Ääniohjatut bottikäyttöliittymät

Näkörajoitteisille suunnatut palvelut voisivat hyödyntää Amazon Alexan, Google Assistantin tai Applen Sirin kaltaista ääniohjattua käyttöliittymää. Teknologioita tämän mahdollistamiseksi on jo olemassa laajassa mittakaavassa. Tulevina vuosina tulee entistä enemmän mahdollisuuksia hyödyntää ääntä käyttöliittymässä näkörajoitteisten käyttöä helpottamaan.

Saavutettavuusarviointi

Julkisen sektorin organisaatioiden tulisi arvioida nykyisten ja suunniteltujen palvelujensa saavutettavuus. Tämä testaus tulisi suorittaa oikeata kohderyhmää edustavien oikeiden käyttäjien avulla. Näitä voivat olla esimerkiksi näkörajoitteiset, autistiset, kuulorajoitteiset, oppimisvaikeuksista kärsivät ja viittomakieltä käyttävät käyttäjät.

Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities (FAIDD) -järjestön Papunet-verkkopalvelu tarjoaa hyödyllisen oppaan organisaatioiden nykyisten ja tulevien palvelujen itsearviointiin.

JOHTOPÄÄTÖS

Meidän mielestämme tuleva laki tulee olemaan massiivinen askel digitaalisen yhteiskunnan parantamiseksi. EU on ottanut aktiivisen otteen tänä vuonna parantamalla ensin GDPR:n avulla kansalaisten tietoturvaa ja nyt tekemällä saavutettavuudesta yleinen ja yhtäläinen oikeus kaikille.