PROPTECH-TIETOJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU NREP-KIINTEISTÖYRITYKSELLE

NREP on kiinteistöalan tuotteiden uudistaja, kehittäjä, sijoittaja ja operaattori, jonka pyrkimyksenä on kiinteistövälitysalan kehittäminen useassa arvoketjun osassa. NREP hyödyntää toiminnassaan useita sidosryhmiä. Yrityksen monialainen tiimi kehittää kiinteistövälitystä ja alan yrityksiä, jotka luovat pitkän aikavälin arvoa vuokralaisille, sijoittajille ja laajemmille yhteisöille, joihin NREP sijoittaa.

Vuonna 2017 NREP palkkasi IWA:n auttamaan tulevien liiketoimintakonseptien tietojärjestelmien suunnittelussa. Tämä on edelleen kehitysvaiheessa, mutta projekti auttoi innovatiivisten ideoiden kehittämisessä kohti määriteltyä palvelukonseptia ja huolellisesti muotoiltua tietojärjelmän arkkitehtuurisuunnitelmaa.


“IWA:n kanssa työskentelyn ansiosta voimme keskittyä liiketoiminnan innovaatioihin, kun he ovat tehneet ideastamme hyvin määritellyn web-palvelun ja tietojärjestelmän arkkitehtuurin. IWA:n vahva visio ihmiskeskeisestä käytettävyydestä ja käytännön teknisistä ratkaisuista antoi meille täysin toimivan tietojärjestelmän suunnitelman tulevalle liiketoiminnallemme.”

Petri Valkama, sijoitusjohtaja, NREP


Projekti alkoi kesällä 2017 järjestetyssä työpajassa, jota johti IWA:n toimitusjohtaja Rami Korhonen. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus digipalvelujen suunnittelusta. Työpajan aikana IWA ja NREP sopivat projektinhallinnan prosesseista ja käynnistivät seuraavat työvaiheet:

  • Käyttäjäpersoonien suunnittelu
  • Tarvittavien ominaisuuksien listaaminen
  • Mahdollisten riskien tunnistaminen
  • Projektin onnistumisen kriteerien määritys
  • Asiakaspolun luominen

Työpajan jälkeen IWA:n UX-suunnittelija Niko Sandelin ja ohjelmistosuunnittelija Aki Teliö ottivat vastuulleen projektin edistämisen IWA:n osalta. Osapuolet sopivat kahden viikon pituisesta tiiviistä alkuvaiheesta ja aloittivat haastavan, mutta inspiroivan yhteistyön.

Alkuvaiheen jälkeen UX-suunnittelijamme Niko ryhtyi luomaan interaktiivisia malleja, jotka loivat perustan tuleville käytettävyyskokeiluille. Samaan aikaan IWA:n ohjelmistosuunnittelija Aki aloitti mikropalveluun perustuvan järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelun.

Viiden kuukauden aktiivisen työn jälkeen IWA esitteli NREP:lle toteutussuunnitelman uudelle PropTech-järjestelmäarkkitehtuurille ja dynaamiset mallit ihmiskeskeiseen verkkopalveluun kuluttajille ja yritysasiakkaille.

”IWA:n kanssa työskentelyn ansiosta voimme keskittyä liiketoiminnan innovaatioihin, kun he ovat tehneet ideastamme hyvin määritellyn web-palvelun ja tietojärjestelmän arkkitehtuurin. IWA:n vahva visio ihmiskeskeisestä käytettävyydestä ja käytännön teknisistä ratkaisuista antoi meille täysin toimivan tietojärjestelmän suunnitelman tulevalle liiketoiminnallemme”, kertoo NREP:n sijoitusjohtaja Petri Valkama.

”Suurin osa IWA:n töistä tehdään PropTech- ja CleanTech-aloilla. NREP:n kanssa työskentely tarjosi meille ainutlaatuisen tilaisuuden työskennellä heidän erittäin lahjakkaan tiiminsä kanssa ja kehittää vallankumouksellista uutta palvelua kaupunkilaisille. Maltamme tuskin odottaa, että heidän upeat innovaationsa tulevat julkisuuteen vuonna 2019”, kertoo IWA:n toimitusjohtaja ja perustaja Rami Korhonen.

Lisätiedot:

Rami Korhonen
rami@iwa.fi
+358 40 730 7813