RIPPIKOULU VIRTUAALISESTI

Aikuisrippikoulu on IWA:n Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle kehittämä verkko-oppimisratkaisu. Sen avulla rippikoululaiset voivat helposti suorittaa koko rippikoulun verkossa etäopiskeluna. Palvelu on suunnattu erityisesti aikuisille, joilta on jäänyt rippikoulu suorittamatta.


Suunnittelimme palvelun uudelleenrakentamisen alusta alkaen yhdessä IWA:n kanssa. He suunnittelivat ja tekivät responsiivisen verkkosivun, joka soveltuu kaikilla laitteilla käytettäväksi. Alkuperäisen Aikuisrippikoulu-palvelun kehittäjänä IWA:lla oli hyvä käsitys olemassa olevasta ratkaisusta, mistä oli paljon hyötyä. Käytimme paljon aikaa ideamme ja palvelun läpikäymiseen välttyäksemme virheiltä. Arvostan heidän haluansa ymmärtää konseptimme kokonaisvaltaisesti.

Juho Niemelä, web content specialist


Kirkkohallitus järjesti kyselyn Aikuisrippikoulun käyttäjille keväällä 2017 aiemman verkko-oppimisratkaisun oltua käytössä useita vuosia. Aikuisrippikoulun parannetun version kehitysprojekti aloitettiin kyselyn tuloksiin pohjautuen tavoitteena oppimisprosessin yksinkertaistaminen ja palvelun käytettävyyden parantaminen.

Alkuperäisen Aikuisrippikoulu-palvelun kehittäjänä ja vuosien läheisen yhteistyön ansiosta IWA:lla oli hyvä käsitys Aikuisrippikoulun olemassa olevan ratkaisun haasteista ja kehitystä kaipaavista ominaisuuksista.

Verkko-oppimisratkaisun uudistusprojekti aloitettiin työpajoilla, joissa pyrittiin muodostamaan yhteinen käsitys palvelun eri käyttäjätyypeistä sekä heidän tarpeistaan. Samalla arvioitiin olemassa olevan ratkaisun ominaisuuksia – mitkä niistä halutaan säilyttää ja mitkä niistä voidaan poistaa.

Työpajatyöskentelyn tuloksena syntyivät Kirkkohallituksen ja IWA:n yhdessä kirjoittamat käyttäjätarinat ja käyttötapaukset sekä papeille että oppilaille. Kaikessa suunnittelutyössä päätavoitteina olivat käyttäjäystävällisyys ja verkko-oppimisratkaisun uuden version soveltuvuus mobiililaitteilla käytettäväksi.

Uudistusprojektin ohjelmistokehitysvaihe vietiin läpi käyttämällä ketteriä kehitysmenetelmiä, tarkemmin sanottuna Scrumia. Kehitystyö tapahtui kahden viikon mittaisissa iteraatioissa, sprinteissä. Tapasimme asiakkaan jokaisen sprintin jälkeen ja esittelimme mitä olimme saaneet aikaan sekä suunnittelimme yhdessä seuraavan sprintin.

Yksi uudistusprojektin suurimmista haasteista oli, että oppilaille on olemassa ennalta määriteltyjä polkuja, mutta pappien pitää pystyä kustomoimaan jokaisen oppilaan oppimismatka. Pappi tutustuu aina oppilaaseen ja yksilöi kokemuksen oppilaan tarpeiden ja toiveiden mukaan uuden oppilaan aloittaessa rippikoulun.

Työskentelimme läheisesti Kirkkohallituksen kanssa, jotta saisimme kehitettyä ja suunniteltua ratkaisun, joka vastaa tähän tarpeeseen. Uudistuneesta Aikuisrippikoulu-palvelusta saadun positiivisen palautteen perusteella voimme ylpeänä sanoa onnistuneemme vastaamaan tähän ja muihin projektille asetettuihin tavoitteisiin.

Lisätietoja:

Kare Souru
kare@iwa.fi
+358 400 577 599